Näringslivets produktion minskade med 1,3 procent i augusti 2022 jämfört med juli 2022 men ökade jämfört med samma tid föregående år.