Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ökad produktion inom det totala näringslivet i januari 2022. Informations- och kommunikationstjänster var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling,