Tillväxtverkets rapport visar växande svenskt BNP och total sysselsättning under Q2 2022, med ovanligt hög inflation. Privata näringslivet omsättning ökade med nästan 9 procent, jämfört med förra året.