Möjligheterna för att använda dataanalyser mellan Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i syfte att upptäcka och förhindra fel och fusk utreds.