Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande gällande EU-förslag som ska förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål går för långt.