Skatteverket ändrar på grund av rättsutvecklingen uppfattning till att det blir krav på samfällighetsföreningar som förvaltar en gemenskapsanläggning att registrera sig för moms.