Högsta förvaltningsdomstolens har avgett dom i mål om förhandsbesked angående avdrag för ingående moms hänförlig till inköp av skrivbord och lampa att användas vid arbete hemifrån.