Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande hur beskattningsbara transaktioner i flera led med endast en transport av varan ut ur EU ska bedömas.