Skatteverket  efter en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen uppdaterat sin vägledning gällande uppdelning av ingående mervärdesskatt vid blandad verksamhet.