Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en generell minskning av lager hos svenska företag under Q3 2021, jämfört med föregående kvartal. I industrin minskade varulagren medan de ökade i varuhandeln.