Boverkets analys visar att utvecklingen med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan  resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet.