Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 4,2 mdkr i fasta priser under Q2 2023, jämfört med Q1. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,7 % i volym.