Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett minskat produktionsvärdeindex för det totala näringslivet i december 2022, 0,4 % lägre index jämfört med november 2022 och 0,8 % jämfört med december 2021.