Industrins totala orderingång minskade 6,2 % i juli 2023 jämfört med juni, 8,4 % jämfört med juli 2022. Utveckling var positiv på hemmamarknaden,  negativ på exportmarknaden.