Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att näringslivets totala RR före av- och nedskrivningar minskade 15,0 % under Q2 2023, jämfört med Q2 2022. Personalkostnaderna steg med 7,0 %.