När Statistikmyndigheten (SCB) har SCB beräknat konsumentprisindex för att följa inflationstakten i Sverige var den sammanlagda krympflationen på förpackade livsmedel obetydlig under 2022.