Inflationstakten var 10,6 % i mars 2023 jämfört 12 % i februari enligt Statistikmyndigheten (SCB). Inflationstakten påverkades av prisökning på boende-och transportkostnader, varor och tjänster.