Statistikmyndigheten (SCB) rapporterat att inflationstakten minskar beroende på fortsatt prissänkning av el och livsmedel, från 10,5 % i april till 9,7 % i maj 2023.