Arbetsförmedlingen rapporterar om minskad arbetslöshet på nationell nivå jämfört med samma månad 2022. Arbetslöshetsnivån skiljer sig dock mycket mellan länen.