EU-kommissionen och EU:s medlemsstater har nått en politisk överenskommelse kring minimilöner i Europa.