Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ge stöd för den danska ogiltighetstalan av direktivet om tillräckliga minimilöner i EU.