EU-parlamentet har röstat för införande av ett direktiv gällande minimilöner. En kompromissuppgörelse gör att varken Sverige eller Danmark anser sig behöva genomföra några förändringar.