Försäkringskassan rapporterar att kompensationsgraden i sjukförsäkringen successivt har minskat i takt med stigande reallöner har, från 74% år 1995 till 66% år år 2021.