Energimyndigheten ansluter sig som första myndighet till ombudstjänsten Mina ombud delvis för den förenkling det ger i myndighetens ärendehantering av det ekonomiska stödet till elintensiva företag.