Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande kraven på finansiellt samband för att beskattningsbara personer ska kunna få bilda en mervärdesskattegrupp.