2 200 klagomål om dataskydd inkom till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) under 2022 och 106 tillsynsgranskningar slutfördes. Fem tillsynsärenden fick sanktionsavgifter om sammanlagt 9 720 000 kr.