Regeringen presenterar  ytterligare förlängningar av företagsstöd samt nya krisstöd till kulturen och idrotten.