Skatteverkets bedömning gällande mervärdesskattedirektivets påverkan vid köp av fastighet i en blandad verksamhet och ingående moms.