Medlingsinstitutet (MI) meddelar att lönerna steg med 2,9 % i februari 2023, samtidigt som hög inflation gjorde att reallönen minskade med 6,5 %.