Från och med den 1 augusti 2022 ändras reglerna om vilka regressfordringar på lönegaranti som kan ingå i en rekonstruktionsplan vid beslut om företagsrekonstruktion.