Riksdagen har fattat beslut om ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning. De flesta lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.