SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) visar att långtidsarbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år ökade kraftigt i samband med pandemin och att den hittills inte har kommit ned till tidigare nivåer före pandemin.