Skatteverket har förtydligat att en anställds användning av arbetsgivarens lokaler för privata ändamål på fritiden utgör en skattepliktig förmån.