Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att den svenska ekonomin fortsatt går trögt. Konjunkturklockan visar att det fortfarande råder lågkonjunktur.