Regeringens sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2022/2023.