Enligt Riksbankens rapport väntas både arbetskraften och sysselsättningen växa långsammare på grund av demografiska förändringar de kommande åren.