Skatteverket har i ett ställningstagande ändrat sin syn kring monterade laddstationer som har anslutits till byggnadens elsystem som nu inte anses vara fast egendom i momshänseende.