Skatteverket förtydligar att kontrolluppgift (KU) inte ska lämnas för delägares andel av en samfällighets ränteutgifter.