Kontrolluppgift ska varken lämnas för elstöd som betalats ut till elanvändare eller om näringsbidrag i form av elstöd har betalats ut till elanvändare.