Tillväxtanalys har av regeringen fått i uppdrag att analysera effekterna av den pågående  invasionen av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus för det svenska näringslivet.