Skatteverket kommer fortsättningsvis inte att beskatta kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén efter bedömning i flera domar från Kammarrätter.