Tillväxtverket uppmärksammar företag om rätten att göra en ny anmälan om avstämning vid återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning. Anmälan om ny avstämning kan göras till och med 2 maj 2022.