Arbetsdomstolen (AD) har avgivit och meddelat dom angående hanteringen av längden och förläggningen av raster för ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal.