Riksbankens företagsundersökning avseende september visar att företagen har reviderat ner sina planer på kommande prishöjningar, både den närmaste tiden och det kommande året.