Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll i oktober med 6,2 enheter, från 90,8 till 84,6. Samtliga sektorer bidrog till nedgången, detaljhandel och tjänstesektor tappade mest.