Tillväxtverket rapporterar tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för SME företag. Företag i Norrlandslänen upplever större problem än övriga Sverige.