Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för att stärka Sveriges militära försvar samt kompensation till  hushållen för höga elpriser under mars 2022.