Arbetsdomstolen (AD har funnit ett lettiskt bolag som är bundet av byggavtal men utan anslutna medlemmar skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte följa byggavtalets regler.