Regeringen föreslår att Klimatklivet för år 2024 ska förstärkas liksom stödet till utbyggnaden av laddinfrastruktur. Nya satsningarna ska också gå till bland annat klimatpremier.