WWFs årliga opinionsmätning Klimatbarometer visar att svenskarna anser politikerna som ansvariga borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna .